Oferta ROWES #Zabrze

wpis w: Aktualności | 0

Oferta dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych.

Konsultacje w każdy drugi wtorek miesiąca
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu,
ul. Brodzińskiego 4,
od 10.00 do 12.00.

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

  • zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • pozyskiwania środków na działalność,
  • opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
  • sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
  • zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
  • tworzenia partnerstw lokalnych.

Szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji i grup inicjatywnych.

Doradztwo ogólne i specjalistyczne (w tym prawne, księgowe, marketingowe itp.).

Wizyty studyjne w najlepszych podmiotach ekonomii społecznej.

Pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się organizacji.

Coaching dla ekonomizujących się organizacji.

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach
lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 644.

Zapraszamy!