43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27
(siedziba Wirometu)

  • diagnoza pedagogiczna i psychologiczna,
  • zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami,
  • wspieranie środowisk wychowawczych.

o PES

www.fundacjaskarb.pl

  • KRS – 0000649923

Korzystając z kilkudziesięcioletniego doświadczenia pedagogicznego stworzono przestrzeń, w której dzieci i rodzice mogą otrzymać kompleksową pomoc i wsparcie w procesie wychowawczym. Zatrudnia specjalistów oferujących profesjonalną pomoc terapeutyczną. Diagnozują oni i wspierają rodziny dzieci z niepełnosprawnościami (m.in.: ze spektrum autyzmu). Codziennie organizowane są zajęcia kreatywne i rozwojowe dla dzieci. Uczy się nauczycieli, jak wspomagać rozwój dzieci oraz pracować z trudnościami wychowawczymi. Atuty fundacji to nie tylko wiedza i doświadczenie, ale też świetnie wyposażone miejsce, ze sprzętem umożliwiającym profesjonalną diagnozę logopedyczną, zapleczem do prowadzenia terapii EEG biofeedback, salą do integracji sensorycznej oraz do doświadczania świata.

miejscowość Mikołów
branża edukacja
branża wsparcie rodziny
branża pomoc niepełnosprawnym
rok powstania 2016