Wigilijne spotkanie z tyskimi organizacjami

wpis w: Aktualności | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pragnie serdecznie zaprosić przedstawicielki i przedstawicieli tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na wigilijne spotkanie przy makowcu i pierniku 16 grudnia 2015 r. o godz. 13.30 sala 100 i 101 w Urzędzie Miasta Tychy. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania oferty Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, w ramach którego Fundacja świadczy usługi na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz grup inicjatywnych i partnerstw lokalnych. Liczymy, że podczas spotkania poznamy także potrzeby i oczekiwania Państwa organizacji, co pozwoli nam przygotować ofertę wsparcia adresowaną bezpośrednio do tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Porozmawiamy także o najnowszych zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie pod adres: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl danych osób (imię i nazwisko), które będą uczestniczyć w spotkaniu oraz nazwy organizacji, którą reprezentują.

Zapraszamy!