Zapraszamy na konferencję

wpis w: Aktualności, ROWES2.0 | 0

O czym?

Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd  – konferencja pod honorowym patronatem Darii Szczepańskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych.

Gdzie i kiedy?

17 maja 2018 roku w sali Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Podstrefa Tyska, ul. Fabryczna 2, początek o godzinie 10:00

Program:

Otwarcie konferencji i powitanie
Daria Szczepańska, zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds.Społecznych,
Ewa Stachura-Pordzik, wiceprezes Zarządu Podstrefy Tyskiej KSSE,
Piotr Stoły, wiceprezes FRES
10:00 – 10:20
Społeczne zaangażowanie biznesu
Piotr Dembiński, Nexteer Automotive
10:20 – 10:40
Czy podmioty ekonomii społecznej mogą być partnerem
biznesu na przykładzie podstrefy tyskiej KSSE?
Ewa Stachura-Pordzik, wiceprezes Zarządu KSSE S.A.
10:40 – 11:00
ROWES – łączymy trzy sektory
Piotr Bańczyk, kierownik ROWES
11:00 – 11;20
Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne:
Agencja marketingowa Leżę i Pracuję
Majka Lipiak, prezes zarządu
11:20 – 11:40
Przerwa kawowa11:40 – 12:00
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
Katarzyna Ołdak-Bułanowska,
Urząd Zamówień Publicznych
12:00 – 12:25
Jakość ważnym elementem powodzenia
przedsięwzięć ekonomii społecznej – dobre
przykłady oraz najczęstsze przewiny
Laura Andrukiewicz,
przedsiębiorstwo społeczne Być Razem z Cieszyna
12:25 – 12:50
Możliwości finansowania międzysektorowych
projektów partnerskich w ramach ZIT
Anna Kalinowska Związek Subregionu Centralnego       
12:50 – 13:05
Z głową ponad chmurami – innowacyjne
przedsiębiorstwo społeczne
Dawid Barteczko, Astrohunters
13:05 – 13:35
Dyskusja oraz podsumowanie konferencji13:35 – 13:50
Lunchod 13:50

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *