Wspieramy organizacje w ich codziennej pracy, pobudzając je do kreatywnych działań, motywując do rozwoju. Fundacja umożliwia podmiotom ekonomii społecznej korzystanie ze szkoleń, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych w krajach europejskich. Działa na rzecz różnych środowisk, branż, społeczności i wspólnot lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja współpracuje z organizacjami, instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz przedstawicielami sektora biznesu. Wspiera rozwój wolontariatu.

do góry