ROWES

Klub Senior+ na osiedlu A

ROWES, czyli Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

to konsorcjum, które od 2015 roku realizuje działania zmierzające do rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego.

Akredytacja

Posiadamy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przyznającą status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Klub „Senior+” w Tychach na Osiedlu B

Skład konsorcjum

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

z siedzibą w Katowicach

Miasto Gliwice

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Centrum Społecznego Rozwoju

z siedzibą w Mikołowie (lider konsorcjum)

Teren Działania ROWES 2.0

Subregion Centralno-Południowy Województwa Śląskiego

  • Tychy
  • Gliwice
  • Zabrze
  • Mysłowice
  • Jaworzno
  • Powiat Bieruńsko-Lędziński
  • Powiat Gliwicki
  • Powiat Mikołowski
  • Powiat Pszczyński

ROWES 2.0 w latach 2018-2023

Wsparliśmy przedsiębiorstwa społeczne na kwotę

Dzięki dotacjom utworzono stanowiska pracy dla

W latach 2015-2018 konsorcjum tworzyły:

Centrum Społecznego Rozwoju

z siedzibą w Mikołowie (lider konsorcjum)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

z siedzibą w Katowicach

Miasto Gliwice

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Gmina Dąbrowa Górnicza

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

z siedzibą w Jaworznie.

ROWES w latach 2015-2018

Wsparliśmy przedsiębiorstwa społeczne na kwotę

Dzięki dotacjom utworzono stanowiska pracy dla

%

Wykonaliśmy założony plan

Sprawozdania z działalności FRES w ramach ROWES

2022

Sprawozdanie

2021

Sprawozdanie

2020

Sprawozdanie

2019

Sprawozdanie

2018

Sprawozdanie

2017

Sprawozdanie

2016

Sprawozdanie

2015

Sprawozdanie

Masz uwagi dotyczące funkcjonowania ROWES? Wypełnij nasz formularz!

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej można także kontaktować się z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

Stopka Fundusze Europejski - Województwo Śląskie - Unia Europejska