O nas

Dłonie ludzi trzymających puzzle i składających je razem

FRES powstał w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja wspiera organizacje w ich codziennej pracy, pobudzając je do kreatywnych działań, motywując do rozwoju.

Działamy na rzecz różnych środowisk, branż, społeczności i wspólnot lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.​

FRES umożliwia podmiotom ekonomii społecznej korzystanie ze szkoleń, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych w krajach europejskich.

Dłonie ludzi pracujących nad projektem

Fundacja współpracuje z organizacjami, instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz przedstawicielami sektora biznesu. Wspiera rozwój wolontariatu.