Dzienny Dom Senior-Wigor

Dzienny Dom Senior-Wigor w Mysłowicach

Oferta Dziennego Domu

Mysłowice, ul. Laryska 7

 

 • Telefon: 502 166 060
 • Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Dzienny Dom to miejsce zarówno wspierające jak również edukujące i aktywizujące seniorów.

Dzienny Dom Senior-Wigor istnieje od 2015 r.

Do pobytu w Dziennym Domu Senior Wigor kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Całodzienny koszt pobytu w Domu Senior-Wigor (w tym ciepły posiłek) wynosi  12,83 zł.

Dom przeznaczony jest dla seniorów z Miasta Mysłowice, w wieku 60+

… (kobiet i mężczyzn) nieaktywnych zawodowo, w szczególności z niskimi dochodami. Uczestnik Domu musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności higienicznych i żywieniowych.

Dzienny Dom Pobytu “Senior Wigor” jest ośrodkiem wsparcia dla emerytów i rencistów.

Codzienne spotkania Dziennego Domu Senior - Wigor

Zajęcia na co dzień…

 • zajęcia ogólnorozwojowe, terapeutyczne, edukacyjne (np. z zakresu finansów, bezpieczeństwa)
 • zajęcia relaksacyjne, kulturalne, prozdrowotne, fizjoterapeutyczne, samopomocowe itp.

… i nie tylko

 • wspólne obchodzenie tradycyjnych polskich świąt, tj. wigilia, Wielkanoc, Dzień Kobiet, dzień Babci i Dziadka itp.
 • wycieczki i wyjścia np. do kina, muzeum, teatru.
Klub „Senior+” w Tychach na Osiedlu B

Funkcje Domu Senior-Wigor

 • Socjalna (jeden gorący posiłek)
 • Edukacyjna i Klturalno-Oświatowa
 • Prozdrowotna (obejmująca aktywaność ruchową i kinezyterapię
 • Sportowo-rekreacyjna
 • Aktywizacja społeczna (w tym wolontariat mędzypokoleniowy
 • Terapia zajęciowa

Polub nasz profil

Bądź na bieżąco, polub nasz profil na Facebooku i śledź najnowsze informacje o Dziennym Domie Senior-Wigor w Mysłowicach!
Miasto Mysłowice
realizuje Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025
Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”
dofinansowany ze środków dotacji z budżetu państwa
Edycja 2023

Kwota dofinansowania – 102 000,00 zł
Całkowita wartość – 205 000,00

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA SENIORÓW
W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Adresaci programu: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej
W placówce realizowane są następujące usługi:
1. socjalne,
2. edukacyjne,
3. kulturalno – oświatowe,
4. prozdrowotne (aktywizacja ruchowa, kinezyterapia)
5. sportowo – rekreacyjne,
6. aktywizujące społecznie,
7. terapia zajęciowa.

Kontakt telefoniczny do kierownika placówki Pani Iwony Cierpki – 502 166 060.
Placówka mieści się w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7.
Placówka jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 31 71 309.

Informacje o Programie: senior.gov.pl

Szczegóły Programu – zobacz na Program wieloletni “Senior+” na lata 2021 – 2025

Zadanie dofinansowane jest z ze środków Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2021-2025 oraz ze środków Miasta Mysłowice.

Logo Dom Senior-Wigor