FRES powstał w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

FRES powstał w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Ekonomia Społeczna

lider Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0

Seniorzy

Zobacz Kluby i Domy Seniora w naszym regionie.

Aktywizacja

Rewitalizacja Osiedla A w Tychach

Dłonie ludzi trzymające puzzle i układające je w całość

FRES powstał w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Działamy na rzecz różnych środowisk, branż, społeczności i wspólnot lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.​

FRES umożliwia podmiotom ekonomii społecznej korzystanie ze szkoleń, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych w krajach europejskich.

Dłonie ludzi pracujących nad projektem. W tle stos materiałów graficznych.
Dłonie ludzi trzymające puzzle i układające je w całość

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z przyjemnością ogłasza nabór do IV edycji konkursu TYSKI SPOŁECZNIK ROKU 2022. Celem organizacji przedsięwzięcia jest upowszechnianie postaw prospołecznych i docenianie bezinteresownego udziału w inicjatywach społecznych. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach – dla osoby, instytucji oraz dla wolontariusza Tyskiego Centrum Wolontariatu. Zgłoszenia do konkursu należy składać na formularzach dostępnych poniżej. Prosimy także każdą osobę zainteresowaną o zapoznanie się z Regulaminem.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy