Uchodźcy

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Centrum Społecznego Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie „Razem dla Ukrainy”, finansowanym ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” realizowanego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy obywateli Ukrainy, legalne przebywających w Polsce. Udział w projekcie jest bezpłatny, a w ofercie znajdują się m.in. kursy języka polskiego, kursy zawodowe, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wsparcie prawne i psychologiczne oraz możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi. Zapewniamy wsparcie tłumacza. Dzięki udziałowi w projekcie chcemy ułatwić obywatelom Ukrainy integrację z polskimi sąsiadami, poznanie polskiego systemu prawnego, polskich zwyczajów i obyczajów, a osobom zainteresowanym pomóc w znalezieniu pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informacja o dofinansowaniu
Plakat Razem Możemy Więcej – Polska
Plakat Razem Możemy Więcej – Ukraina