Rewitalizacja i aktywizacja społeczności lokalnych

Tychy Osiedle A

Od 2016 r. Fundacja realizuje działania rewitalizacyjne i aktywizujące na terenie tzw. starych Tychów, głównie Osiedla A oraz Osiedli H, Ł, O i N.

Główne działania to imprezy plenerowe i sportowe, spotkania animacyjne i tematyczne. Z inicjatywy mieszkańców organizowane są miniprojekty.

Główne działania to imprezy plenerowe i sportowe, spotkania animacyjne oraz tematyczne.

We wszystkie te działania zaangażowani zostali mieszkańcy.

W poprzednich latach działalności zorganizowano m.in.:

Piknik Sąsiedzki #BEZ na Arkadowej oraz liczne warsztaty m.in. teatralne, pszczelarskie, z zakresu zdrowego i ekologicznego jedzenia, rękodzieła, warsztaty fotograficzne oraz plenery malarskie.     We współpracy z Przedszkolem nr 8 i Szkołą Podstawową nr 3 odbył się Mikołaj, Osiedlowa Choinka, Kolędowanie, itp. 

Tychy Osiedle A

Działania promujące wolontariat.

Położono także nacisk na działania promujące wolontariat, których ukoronowaniem była pierwsza gala Tyskiego Społecznika roku.

Gala Tyskiego Społecznika Roku.

W kolejnych latach Fundacja kontynuowała wyróżnianie osób i organizacji prospołecznych oraz bezinteresownego udziału w inicjatywach społecznych.

Osiedle A w Tychach
Tychy Osiedle A

Działania terenowe.

W ramach rewitalizacji prowadzone były między innymi serie zajęć z samoobrony dla mieszkańców na Osiedlu A oraz w Parku Jaworek. 

Program Rewitalizacji dla Miasta Tychy.

W kolejnych latach Fundacja realizować będzie działania w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy. Działania realizowane będą na Osiedlu A oraz Osiedlach H,Ł,O i N w Tychach.

Osiedle A w Tychach

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.

Rewitalizacja Tychy - logo
Tychy dobre miejsce. Logotyp