ZESPÓŁ ROWES 2.0 przy FRES

Katarzyna Loska-Szafrańska – kierownik ROWES 2.0, koordynator merytoryczny i finansowy, specjalista ds. wsparcia PES i PS.

Zofia Kastelik-Krzyżowska – specjalista ds. wsparcia PES i PS, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości.

Piotr Stoły – animator, doradca kluczowy.

Sylwia Krawczyk – animatorka. Socjolog i doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada szeroko pojęte doświadczenie w pracy w projektach, ze społecznością lokalną. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i negocjacji, a także różnego typu zajęcia animacyjne.

Anna Polak – animatorka wspierająca, specjalista ds. wsparcia PES i PS. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Pedagogiki Specjalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, animacji społeczności lokalnych oraz realizowania projektów EFS. Z sektorem śląskich organizacji pozarządowych jest związana od 20. lat.

Anna Komander – animatorka wspierająca. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku socjologia. Animatorka działań na rzecz społeczności lokalnej w ramach projektów „Nasza Społeczność” oraz „Razem na rzecz rozwoju lokalnego”. Przygotowywała i realizowała badania społeczne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności wolontaryjnej  na rzecz osób niepełnosprawnych.

Anna Nowicka-Rzeszutek – animatorka, doradca kluczowy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Prawa i Administracji oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z FRES związana prawie od początku jego istnienia, aktualnie zajmuje się doradztwem i animacją. Prowadzi warsztaty, szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia ngo, marketingu,  komunikacji, pracy w zespole. Współautorka publikacji dotyczących III sektora. Koordynatorka projektów kojarzona również z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. członkini Regionalnego Centrum Wolontariatu. Z trzecim sektorem związana od 13 lat. Ukończyła Kurs języka migowego SJM.

Wojciech Waluk – prawnik, doradca biznesowy i trener, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002 roku prowadzący własną działalność gospodarczą, od 2006 roku w zarządzie Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, w latach 2011-2019 uczestnik kilkunastu projektów, których celem był rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, pracował w OWES na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce, ukończył wiele kursów o tematyce biznesowej oraz doskonalących dla trenerów i doradców biznesowych.

Magdalena Szymała–Skorek – doradca biznesowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES, prezeska przedsiębiorstwa społecznego.

Michał Szafrański – doradca biznesowy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES , prezes zarządu dwóch spółek z o.o.

do góry