Promocja produktów i usług PES

Misją Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej poprzez prezentowanie ich szerszemu gremium odbiorców.

Proponujemy podmiotom ekonomii społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym, z terenu województwa śląskiego możliwość prezentacji ich towarów i usług.

Czytaj dalej… „Promocja produktów i usług PES”

Wizyta studyjna

W dniu 27.05.2015 w siedzibie FRES w Katowicach gościliśmy przedstawicieli
Ośrodków Pomocy Społecznej i #NGO z opolszczyzny.


Photo by freestocks.org from Pexels

Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w naszym województwie, jak również prezentacje dobrych praktyk dot. współpracy międzysektorowej.

Z ramienia naszego partnerstwa efekty współpracy międzysektorowej
i działań śląskich PES prezentowali:

  • CSR – Piotr Bańczyk,
  • FRES – Zofia Kastelik-Krzyżowska,
  • Miasto Dąbrowa Górnicza – Magdalena Mike

do góry