„Złota rączka” dla seniora to zadanie polegające na zapewnieniu seniorom (w wieku co najmniej 65 lat) mieszkającym w Katowicach, w gospodarstwach nie więcej niż dwuosobowych, pomocy przy drobnych awariach czy usterkach pojawiających się podczas normalnej eksploatacji mieszkań.

Katowicka Złota Rączka

Szczegóły usługi

Telefon

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez specjalną infolinię prowadzoną przez MOPS, tzw. srebrny telefon w godzinach 9.00-15.00

wrench-4941426_1280

Usługa jest świadczona bezpłatnie, każdy senior może z niej skorzystać 12 nie więcej niż 12 razy w roku.

Katowicka Złota Rączka

Usługi „Złotej rączki” mogą obejmować:

wymianę/
naprawę kranu

udrażnianie zatkanych odpływów

naprawę spłuczki

montaż/wymianę deski sedesowej

podłączenie pralki/
zmywarki

wymianę żarówki

wymianę/
naprawę gniazdka elektrycznego

regulację/
uszczelnienie drzwi i okien

naprawę/wymianę zamków i klamek w drzwiach i oknach

naprawę/
wymianę listw przypodłogowych

inne drobne czynności naprawcze i montażowe zaakceptowane przez FRES

Usługi „Złotej rączki” nie obejmują:

Jednostkowy koszt usługi (rozumiany jako wynagrodzenie pracownika oraz materiały/części) nie może przekroczyć 100 zł. W przypadku droższych materiałów (np. przy wymianie lampy), ich koszt ponosić senior.

Na potrzeby realizacji zadania Urząd Miasta Katowice przekazał naszej fundacji nieodpłatnie specjalny samochód wraz z kompletem niezbędnych profesjonalnych narzędzi do wykonywania napraw.

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Katowice