Katarzyna Loska-Szafrańska
kierownik ROWES 2.0, koordynator merytoryczny i finansowy, specjalista ds. wsparcia PES i PS.
Zofia Kastelik-Krzyżowska
specjalista ds. wsparcia PES i PS, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości.
Piotr Stoły
animator
Sylwia Krawczyk
animatorka, doradca kluczowy
Socjolog i doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada szeroko pojęte doświadczenie w pracy w projektach, ze społecznością lokalną. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i negocjacji, a także różnego typu zajęcia animacyjne.
Anna Polak
animatorka wspierająca, specjalista ds. wsparcia PES i PS
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Pedagogiki Specjalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, animacji społeczności lokalnych oraz realizowania projektów EFS. Z sektorem śląskich organizacji pozarządowych jest związana od 20 lat.
Anna Komander
animatorka wspierająca
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku socjologia. Animatorka działań na rzecz społeczności lokalnej w ramach projektów „Nasza Społeczność” oraz „Razem na rzecz rozwoju lokalnego”. Przygotowywała i realizowała badania społeczne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności wolontaryjnej  na rzecz osób niepełnosprawnych.
Anna Nowicka-Rzeszutek
animatorka, doradca kluczowy
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Prawa i Administracji oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z FRES związana prawie od początku jego istnienia, aktualnie zajmuje się doradztwem i animacją. Prowadzi warsztaty, szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia ngo, marketingu,  komunikacji, pracy w zespole. Współautorka publikacji dotyczących III sektora. Koordynatorka projektów kojarzona również z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. członkini Regionalnego Centrum Wolontariatu. Z trzecim sektorem związana od 13 lat. Ukończyła Kurs języka migowego SJM.
Anna Miczka-Klosa
doradca kluczowy
Socjolożka, doświadczona trenerka, absolwentka Ślaskiej Akademii Liderek, oraz wielu innych szkoleń, animatorka, była przedsiębiorczyni. Posiada doświadczenie w pracy w projektach jako ich pomysłodawczyni i koordynatorka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Pracuje ze społecznością lokalną. Założycielka i prezeska Fundacji Cambio. Prowadzi warsztaty oraz doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia NGO oraz w obszarze umiejętności miękkich.
Magdalena Szymała–Skorek
doradca biznesowy, doradca specjalistyczny
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES, prezeska przedsiębiorstwa społecznego.
Wojciech Waluk
doradca biznesowy
Prawnik, doradca biznesowy i trener, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002 roku prowadzący własną działalność gospodarczą, od 2006 roku w zarządzie Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, w latach 2011-2019 uczestnik kilkunastu projektów, których celem był rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, pracował w OWES na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce, ukończył wiele kursów o tematyce biznesowej oraz doskonalących dla trenerów i doradców biznesowych.
Michał Szafrański
doradca biznesowy
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES , prezes zarządu dwóch spółek z o.o.
Łukasz Tworek
doradca specjalistyczny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat), spółek prawa handlowego oraz podmiotów takich jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. Występował także jako pełnomocnik w wielu postępowania administracyjnych i cywilnych. W zawodzie prawnika od 2008 r.