prezes zarządu

Katarzyna Loska-Szafrańska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami EFS, doradztwa zawodowego. Związana z sektorem pozarządowym od 1999 roku.

Doświadczona trenerka i doradczyni z zakresu tworzenia PES, podmiotów reintegracyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania finansami w PES, wprowadzania procesów jakości w działalności organizacji, coach w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, inicjatorka licznych działań w społeczności lokalnej oraz działań we współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, ekspertka z zakresu ekonomii społecznej.

W latach 2002 -2008 Wiceprezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, od 2008 Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, od 2015 Wiceprezes Katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA.

 

WICEprezes zarządu

Zofia Kastelik-Krzyżowska

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami EFS, Zarządzania zasobami ludzkimi i Doradztwa zawodowego.

Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zaczynając do współpracy wolontarystycznej, poprzez administrowanie, koordynację i rozliczanie projektów europejskich.

Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, prowadzi doradztwo, szkolenia i działania animacyjne dla organizacji i podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Ekspert z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność organizacji, tworzenia i prowadzenia podmiotów reintegracyjnych.

WICEprezes zarządu

Piotr Stoły

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ekspert z zakresu ekonomii społecznej i szeroko rozumianej działalności pozarządowej. Z sektorem pozarządowym związany od lat 90. XX w.

Trener i szkoleniowiec z zakresu zarządzania projektami, ekonomii społecznej, moderator strategii rozwoju ekonomii społecznej, animator działalności na rzecz osób wykluczonych społecznie, twórca partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Ukończył z wyróżnieniem programy EURO-NGO oraz „Lider”, finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.